iPhone

מאיזה דגם המכשיר?

14Pro Max

14Pro

14

13Pro Max

13Pro

13

13Mini

12Mini

12Pro Max

12Pro

12

11Pro Max

11Pro

11

SE 2020

Xs Max

Xs

Xr

X

8Plus

8

7Plus

7

6S Plus

6S

6Plus

6

אחר


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

בחירת מכשיר

התחלנו ! נצטרך כמה פרטים על התקלה…

iPhone

Samsung

Oneplus

iWatch


iPad

אחר


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad

מאיזה דגם המכשיר?

5 9.7"

Air 2

Air

Mini 4

Mini 3

Mini 2

Mini

4

3

2

אחר


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

בחירת צבע

מה צבע המכשיר?


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Oneplus

מאיזה דגם המכשיר?

6T

6

5T

5

3/3T

אחר


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Galaxy S

מאיזה דגם המכשיר?

S22 Ultra

S22 Plus

S22

S21 Ultra

S21 Plus

S21

S20 Ultra

S20 Plus

S20

S10

S10 Plus

S10e

S9 Plus

S9

S8 Plus

S8

S7 Edge

S7

אחר


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Galaxy Note

מאיזה דגם המכשיר?

Note 20 Ultra

Note 20

Note 10 Plus

Note 10

Note 10 Lite

Note 9

Note 8

אחר


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Samsung

מאיזה סידרה הסמסונג שלך?

Galaxy S

Galaxy A

Galaxy Note


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

בחירת צבע

מה צבע המכשיר?


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

בחירת צבע

מה צבע המכשיר?


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 6

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 6 Plus

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 6S

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 6S Plus

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 7

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 7 Plus

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad 2 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad 3 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad 4 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad Mini – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad Mini 2 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad Mini 3 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad Mini 4 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת
אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad Air – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad Air 2 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת
אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S7

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S7 Edge

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S8

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S8 Plus

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 8

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 8 Plus

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone X

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – Note 8

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S9

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Oneplus 3/3T – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

חלקים מקוריים ואחריות ל-6 חודשים


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Oneplus 5 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

חלקים מקוריים ואחריות ל-6 חודשים


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Oneplus 5T – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

חלקים מקוריים ואחריות ל-6 חודשים


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S9 Plus

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

iPad 5 9.7" – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – A8

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

Oneplus 6 – סוג תקלה

אפשר לבחור יותר מאחת

חלקים מקוריים ואחריות ל-6 חודשים

0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – Note 9

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S10

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S10 Plus

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – S10e

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone XR

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone XS

אפשר לבחור יותר מאחת

סוללה – 50% הנחה : 175 ₪

50% הנחה על סוללה למתקנים מסך

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone XS Max

אפשר לבחור יותר מאחת

החלפת מסך : 749 ₪

6 חודשי אחריות

סוללה – 50% הנחה : 199 ש"ח

50% הנחה על סוללה למתקנים מסך

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – A70

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – A50

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – A30

אפשר לבחור יותר מאחת

אחריות ל – 6 חודשים, חלקים מקוריים
המחיר כולל הגעת טכנאי, התקנה ומע"מ


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 11

אפשר לבחור יותר מאחת


0$

בחרו משהו, חבל על הזמן…

סוג תקלה – iPhone 11 Pro

אפשר לבחור יותר מאחת